25 August, 2006

പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക്‌ വിട

കഴിഞ്ഞ പത്ത്‌ ദിവസമായി അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിയന്റെ 26-ആം അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം ചെക്ക്‌ റിപബ്ലിക്കിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പ്രാഗ്ഗില്‍ നടന്ന്‌ വരികയായിരുന്നല്ലോ. ഇന്നലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ നടന്ന വോട്ടേടുപ്പോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു. മറ്റ്‌ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം ഗ്രഹത്തിന് ഒരു നിര്‍വചനം കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന അജന്‍ഡ. ഈ സുപ്രധാനമായ വിഷയം 4 പോസ്റ്റുകളില്‍ ആയി നമ്മള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യമായി ഈ വിഷയം പരാമര്‍ശിച്ചത്‌ അനന്തം, അജ്ഞാതം, അവര്‍ണ്ണനീയം ബ്ലോഗ്ഗിലെ പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക്‌ ഗ്രഹപ്പിഴ എന്ന പോസ്റ്റില്‍ ആയിരുന്നു. പിന്നീട്‌ ഈ വിഷയം അന്വേഷണം ബ്ലോഗ്ഗിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുവോ?, ഷാരോണ്‍ എന്ത്‌ കൊണ്ട്‌ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഉപഗ്രഹം അല്ല, പുതിയ ഗ്രഹങ്ങള്‍-സെനയും സെറസും തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ വീശദീകരിച്ചു.

സമ്മേളനത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്ന്‌ അപ്പപ്പോള്‍ ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ആയിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റുകളില്‍ ഇട്ടത്‌. അവസാനം ഇന്നലെ ഗ്രഹത്തിന്റെ നിര്‍വചനത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. അവര്‍ ഗ്രഹത്തിന് കൊടുത്ത നിര്‍വചനത്തെ ലളിതമായി ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം.

A planet, according to the new definition, is a celestial body that:

 • is in orbit around the Sun,
 • has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that
  it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, and
 • has cleared the neighborhood around its orbit.

ഇതില്‍ മൂന്നാമത്തെ criteria പ്രകാരം പ്ലൂട്ടോയും നമ്മള്‍ ഇതിനു മുന്‍പത്തെ പോസ്റ്റുകളില്‍ പരിചയപ്പെട്ട സൌരയൂഥ വസ്തുക്കളും ഗ്രഹമല്ലാതാകുന്നു. പ്ലൂട്ടോയും, ഷാരോണും, സെനയും Kuiper Beltലെ സൌരയൂഥ വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിലൂടെ ആണ് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത്‌. സെറസ്‌ ആകട്ടെ ചൊവ്വയുടേയും വ്യാഴത്തിന്റേയും ഇടയില്‍ ഉള്ള Asteroid belt-ലൂടെയും.

ഇതോട്‌ കൂടി നവഗ്രഹങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന്‌ പ്ലൂട്ടോ പുറത്തായി. ഈ നിര്‍വചനപ്രകാരം ഇനി നമുക്ക്‌ എട്ട്‌ ഗ്രഹങ്ങളാണ്.

 1. Mercury
 2. Venus
 3. Earth
 4. Mars
 5. Jupiter
 6. Saturn
 7. Uranus
 8. Neptune

അഷ്ട ഗ്രഹങ്ങള്‍

പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്ലൂട്ടോയെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ അങ്ങനെ തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അവര്‍ പുതിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെയും നിര്‍വച്ചിച്ചു. Dwarf Planets എന്നാണ് ഇതിന് പേര്.

Dwarf Planet ന്റെ നിര്‍വചനം ഇതാണ്‌.
A dwarf planet, according to the new definition, is a celestial body that

 • is in orbit around the Sun,
 • has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that
  it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape,
 • has not cleared the neighborhood around its orbit, and
 • is not a satellite.

ഈ നിര്‍വചനം അനുസരിച്ച്‌ പ്ലൂട്ടോ, സെറസ്‌ , സെന എന്നിവയെ Dwarf planets ആയി കണക്കാക്കാം. ഷാരോണിനെ തല്‍ക്കാലം ഈ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭാവിയില്‍ അതിനേയും ഒരു Dwarf planet ആയി കണക്കാക്കാനാണ് സാധ്യത.


ഈ നിര്‍വചനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങള്‍ ഇവയാണ്.

 1. സൌരയൂഥത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇനി എട്ടായിരിക്കും. ഇത്‌ ഇനി മാറാന്‍ സധ്യതയില്ല. ഗ്രഹത്തിന് ഒരു നിര്‍വചനം ഇല്ല എന്നതായിരുന്നു ഇത്‌ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം. നിര്‍വചനം ആയതോട്‌ കൂടീ നിര്‍വചനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന criteria എല്ലാ പാലിക്കുന്ന പുതിയ ഒരു സൌരയൂഥവസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധ്യത ഇല്ല. അതിനാല്‍ ഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇനിമുതല്‍ എട്ടായിരിക്കും. നമ്മള്‍ പഠിച്ചതും ഇപ്പോള്‍ പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍ ഉള്ളതും എല്ലാം ഒന്ന്‌ തിരുത്തി പറയണം എന്ന്‌ സാരം.
 2. Dwarf planet ആകാന്‍ സാധ്യത ഉള്ള വളരെയധികം സൌരയൂഥ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്‌. Dwarf planet ഇപ്പോള്‍ മൂണ്ണെണ്ണമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഭാവിയില്‍ ഇവയുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോള്‍ തന്നെ Dwarf planet ആകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചില വസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക അന്താരാഷ്ട്ര ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിയന്‍ പുറത്ത്‌ വിട്ടിട്ടുണ്ട്‌. ആ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ അറിയുന്ന മുറക്ക്‌ അവയെ Dwarf planet എന്ന കാറ്റഗറിയില്‍ പെടുത്തും. അങ്ങനെ Dwarf planet ആകാന്‍ സാധ്യത ഉള്ള ചില വസ്റ്റുക്കക്കളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന താഴെയുള്ള ചിത്രം നോക്കൂ.

Dwarf planet ആകാന്‍ സാധ്യത ഉള്ള സൌരയൂഥ വസ്തുക്കള്‍


കുറച്ച്‌ പേര്‍ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഭ്രമണതലം മറ്റ്‌ ഗ്രഹങ്ങളുടെതില്‍ നിന്ന്‌ വ്യത്യസ്തമായതിനാലാണോ പ്ലൂട്ടോയെ പുറത്താക്കിയത്‌ എന്ന്‌ ചോദിച്ചു. ഇന്ന്‌ (25 ആഗസ്റ്റ്‌ 2006) മിക്കവാറും മാദ്ധ്യമങ്ങളും ആ വിധത്തിലാണ് വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌. എന്റെ അല്പ ജ്ഞാനം വച്ച്‌ രണ്ട്‌ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ ഈ വാര്‍ത്ത തെറ്റാണ്.

 1. ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിര്‍വചനത്തില്‍ ഭ്രമണ പഥങ്ങളുടെ തലത്തെ കുറിച്ച്‌ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര്‍ കൊടുത്ത നിര്‍വചനത്തില്‍ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. The celestial body should clear the neighborhood around its orbit. നിര്‍വചനത്തിലെ ഈ അര്‍ഥം ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഗ്രഹം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന പാതയില്‍ ഉള്ള മറ്റ്‌ സൌരയൂഥ വസ്തുക്കളെ തുടച്ച്‌ നീക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ വിക്കിയിലെ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക. പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക്‌ നിര്‍വചനത്തിലെ ഈ പോയിന്റ് പാസ്സാകാന്‍ പറ്റിയില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം Kuiper Beltല്‍ കൂടി ആണ്. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് Ceres, Xena എന്നിവയും ഗ്രഹമാകാതെ പോയത്‌.
 2. പിന്നെ പത്രങ്ങളും മറ്റ്‌ ചിലരും പറഞ്ഞു, പ്ലൂട്ടോ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ പാതയുമായി കൂടിമുട്ടുന്നുണ്ട്‌ അതിനാല്‍ പ്ലൂട്ടോ is not clearing the neighborhood around its orbit. ഇതു രണ്ട്‌ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ തെറ്റാണ്. ഒന്ന്‌ അങ്ങനെ ഒരു വാദം അംഗീകരിച്ചാല്‍ അതേ കാരണം കൊണ്ട്‌ തന്നെ നെപ്റ്റ്യൂണും ഒരു ഗ്രഹമല്ലാതാകും. രണ്ടാമതായി പ്ലൂട്ടോയുടെ ഭ്രമണപഥം നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഭ്രമണപഥവുമായി കൂട്ടി മുട്ടുന്നേയില്ല. ഒന്ന്‌ ഞെട്ടിയോ. വിശദികരിക്കാം. താഴെയുള്ള ചിത്രം നോക്കൂ.

ഇതനുസരിച്ച്‌ പ്ലൂട്ടോയുടെ ഭ്രമണ തലം മറ്റ്‌ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണ തലത്തില്‍ നിന്ന്‌ 17 ഡിഗ്രി ഉയര്‍ന്നതാണെന്ന്‌ കാണാം. പ്ലൂട്ടോ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റുമ്പോള്‍ ഏതാണ് 20 വര്‍ഷത്തോളം അത്‌ നെപ്ട്ട്യൂണിനേക്കാളും സൂര്യനോട്‌ അടുത്ത്‌ വരും. 1978-1998 വരെ അങ്ങനെ പ്ലൂട്ടോ സൌരയൂഥത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത്‌ നെപ്ട്ട്യൂണിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തെ intersect ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒന്ന്‌ രണ്ട്‌ ലിങ്കുകളില്‍ ഉള്ള ലേഖനം ഒന്ന്‌ വായിക്കൂ.

എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ പുസ്തകങ്ങളില്‍ ഒക്കെ ഉള്ള ദ്വിമാന(2D) ചിത്രങ്ങളാണ് ഇങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌. The two-dimensional orbit diagrams usually published in most books give a false impression that Pluto intersects Neptune’s orbit. But Pluto is well "above" Neptune’s orbit, and the paths of these two planets don’t really intersect at all. സംശയം ദൂരീകരിക്കാന്‍ ഈ അനിമേഷന്‍ ഒന്ന്‌ കണ്ട്‌ നോകൂ.

അതിനാല്‍ പത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിവിട്ട ഈ വാദം തെറ്റാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പ്ലൂട്ടോയുടെ ഭ്രമണപഥം Kuiper Beltല്‍ കൂടി ആണ് എന്നത്‌ കൊണ്ടാണ് അത്‌ ഗ്രഹത്തിന്റെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന്‌ പുറത്തായത്‌.