29 April, 2011

മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു - സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് കേരളത്തേയും മലയാളത്തേയും സംബന്ധിച്ച പരമാവധി സ്വന്തന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയ  മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വിക്കി പദ്ധതി വൻവിജയം ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതിനകം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞല്ലോ.
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 2155ഓളം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങളാണു് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിൽ എത്തിയത്.  പദ്ധതിയുടെ സൂക്ഷമമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ആണിത്.

(ഒരു പ്രധാന കാര്യം; ഈ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് അതീവ കൃത്യത ഉള്ളത് ആണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. എങ്കിലും ഏകദേശ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ വിശകലനം സഹായിക്കും)

പദ്ധതിയുടെ സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് ഈ വിധത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്തെടുക്കാൻ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചിട്ടൂണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖർ താഴെ പറയുന്നവർ ആണൂ്.
അങ്ങനെ നിരവധി പേർ ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് തയ്യാറക്കാൻ സഹായിച്ചു. അവർക്കെല്ലാം നന്ദി.

പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ മലയാളം വിക്കിമീഡിയരും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതികാവശ്യമായ വിവിധ ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനും മറ്റ് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും മുൻകൈ എടുത്ത പ്രവീൺ പി, കോമൺസിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും മറ്റും മുൻകൈ ഏടുത്ത ശ്രീജിത്ത്, പദ്ധതിക്കായി പോസ്റ്ററും മറ്റും നിർമ്മിച്ച അജയ് കുയിലൂർ, ലോഗോ നിർമ്മിച്ച രാജേഷ് എന്നിവരുടെ സേവനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ബസ്സിലൂടെയും ബ്ലോഗിലുടെയും ഫേസ് ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ പരമാവധി പ്രചാരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആണു് ഈ പദ്ധതിയുടെ താരങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ

പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് 2011 ഏപ്രിൽ 2 നാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും പദ്ധതി അനൗൺസ് ചെയ്ത 2011 മാർച്ച് 24 തൊട്ട് തന്നെ ചിലരൊക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് തുടങ്ങി. മാർച്ച് 24 തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 1 വരെ ഇതേ പോലെ ഏപ്രിൽ 2-ാം തീയതി വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ക്ഷമയില്ലാത്ത കുറച്ച് പേർ  ചേർന്ന് 100 നടത്ത് ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടൂണ്ട്. പദ്ധതി തുടങ്ങിയ ഏപ്രിൽ 2 തൊട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ അപ്‌ലോഡിങ്ങ് കൂടി. സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് വിശകലനം ചെയ്തതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഇവയാനു്
 • പദ്ധതി അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമായ ഏപ്രിൽ 25നാനൂ് ഏറ്റവും അധികം അപ്‌ലോഡ് നടന്നത്. 343ഓളം  ചിത്രങ്ങളാണു് അന്ന് ഒറ്റ ദിവസം അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
 • പദ്ധതി തുടങ്ങിയതിനു ശെഷം ഏറ്റവും കുറച്ച് അപ്‌ലൊഡിങ്ങ് നടന്നത് ഏപ്രിൽ 13നാനൂ്. അന്ന് വെറും 9 ചിത്രങ്ങളാണൂ് അപ്‌ലൊഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
 • 75 ഓളം ഉപയോക്താക്കൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൽ പലരും വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗത്വം പോലും ഇല്ലാത്തവർ ആണെന്ന് ഓർക്കണം. അവർ ഒക്കെ വിക്കിയിലേക്ക് (ലേഖനമെഴുത്തല്ലാതെ) സംഭാവന ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും വഴി നോക്കി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
 • ഏറ്റവും അധികം ചിത്രങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തത് user:Ranjithsiji ആണു്. 246 സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആണു് രജ്ഞ്ജിത് വിക്കിമീഡിയ കോമൺസിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത്. 
 • ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അപ്‌ലോഡർ user:Sai K shanmugam ആണെന്ന് തോന്നു. രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനായ സായി ഷണ്മുഖം 14 ഓളം ചിത്രങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്തു.
 • പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വനിത  user:Ks.mini ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മിനി ടീച്ചർ 16-ഓളം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ആണു് വിക്കിയിലെക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത്. വിക്കിയിൽ വനിതാപ്രാതിനിത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആരായേണ്ടതുണ്ട്. (മിനി ടീച്ചർക്ക് പുറമേ 2 വനിതകൾ കൂടെ (user:Snehae, user:Seenatn) പങ്കെടുത്തു എന്ന പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അത് സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യം തന്നെ. എങ്കിലും അത് പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ 10 ശതമാനം പോലും ആകുന്നില്ല. ഈ സ്ഥിതി മാറേണ്ടതുണ്ട്.
 • കേരളത്തെയും മലയാളത്തേയും സംബന്ധിച്ച നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര ചിത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നതും, കേരളത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്തം കുറവായിരുന്നു എന്നതും ആണു് പദ്ധതിയുടെ ന്യൂനത ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നത്.
ഓരോ ദിവസവും നടന്ന അപ്‌ലോഡുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
 • 3/24/2011        1
 • 3/25/2011        30
 • 3/26/2011        33
 • 3/27/2011        3
 • 3/28/2011        2
 • 3/29/2011        2
 • 3/30/2011        1
 • 3/31/2011        14
 • 4/1/2011        15
 • 4/2/2011        3
 • 4/3/2011        26
 • 4/4/2011        64
 • 4/5/2011        183
 • 4/6/2011        82
 • 4/7/2011        52
 • 4/8/2011        154
 • 4/9/2011        119
 • 4/10/2011        196
 • 4/11/2011        195
 • 4/12/2011        49
 • 4/13/2011        9
 • 4/14/2011        28
 • 4/15/2011        19
 • 4/16/2011        29
 • 4/17/2011        14
 • 4/18/2011        82
 • 4/19/2011        126
 • 4/20/2011        31
 • 4/21/2011        75
 • 4/22/2011        30
 • 4/23/2011        87
 • 4/24/2011        57
 • 4/25/2011        343
ഓരോരുത്തരും നടത്തിയ അപ്‌ലോഡുകളുടെ എണ്ണം.
 1. user:Ranjithsiji : 246
 2. user:Tinucherian : 197
 3. user:Raghith : 166
 4. user:Sreejithk2000 : 147 + 14 (flicker bot) = 161
 5. user:Ajaykuyiloor : 134
 6. user:Rameshng : 2 + 127 = 129
 7. user:നിരക്ഷരൻ : 103 + 2 (Magnus Manske)+ 21 (Upload to ml wiki) = 127
 8. user:Praveenp : 90
 9. user:Rajeshodayanchal : 78 + 1 (Magnus Manske) + 8 (Upload to ml wiki) = 87
 10. user:Manojk : 71
 11. user:Prasanths : 71
 12. user:Vaikoovery : 61
 13. user:Ashlyak : 58
 14. user:Vijayakumarblathur : 48
 15. user:Anoopan : 27 + 7 (flicker bot) = 34
 16. user:Fotokannan : 31
 17. user:Jithindop : 28
 18. user:Akhilsunnithan : 23 + 1 (Magnus Manske) = 24
 19. user:Edukeralam : 20
 20. http://www.flickr.com/people/47608778@N05 ViBGYOR Film Collective - 19
 21. user:Vinayaraj : 18
 22. user:Pradeep717 : 18
 23. user:Rojypala : 18
 24. user:Ks.mini : 16
 25. user:Anilankv : 16
 26. user:Arayilpdas : 16
 27. user:Sadik Khalid : 15
 28. user:Johnchacks : 15
 29. user:Reji Jacob : 15
 30. user:Sai K shanmugam : 11 + 1 ((Magnus Manske)) + 2 (Upload to ml wiki) = 14
 31. user:Jacob.jose : 14
 32. http://www.flickr.com/people/26323088@N00 Rakesh S - 14
 33. user:Naveenpf : 13
 34. user:Jyothis : 11
 35. user:ShajiA : 11
 36. user:Irvin calicut : 10
 37. user:Manjithkaini : 6 + 4 (flicker bot) = 10
 38. user:Shijualex : 8
 39. user:Ezhuttukari : 8
 40. user:Snehae : 7
 41. http://www.flickr.com/people/51668926@N00 Ryan - 7
 42. user:Manucherian : 6
 43. user:Santhoshj : 6
 44. user:Hrishikesh.kb : 6
 45. user:Mrriyad : 5
 46. user:Sivahari : 5
 47. user:Bluemangoa2z : 5
 48. user:Seenatn : 4
 49. user:Kiran Gopi : 4
 50. user:Jayeshj : 4
 51. user:Vm devadas : 3
 52. [[user:]] : 2
 53. user:Joshypj : 2
 54. user:Sreelalpp : 2
 55. user:Prasanth Iranikulam : 2
 56. http://www.flickr.com/people/91314344@N00 Dinesh Valke - 2
 57. user:Sudheeshud : 1
 58. user:Sameerct : 1
 59. user:Srijithpv : 1
 60. user:Jairodz : 1
 61. user:Pranchiyettan : 1
 62. user:Satheesan.vn : 1
 63. user:Kevinsooryan : 1
 64. user:Dpkpm007 : 1
 65. user:AniVar : 1
 66. user:Shehnad : 1
 67. user:വെള്ളെഴുത്ത് : 1
 68. user:Sugeesh : 1
 69. user:Anoop puthu : 1
 70. user:Aneeshnl : 1
 71. user:Suraj : 1
 72. http://www.flickr.com/people/61799827@N06 vagheseej - 1
 73. http://www.flickr.com/people/29695407@N00 Easa Shamih - 1
 74. http://www.flickr.com/people/9598429@N06 yeokhirnhup - 1
 75. http://www.flickr.com/people/55925503@N02 Hari Krishnan - 1

അപ്‌ലോഡിങ്ങ് ഒക്കെ ധാരാളം നടന്നുമെങ്കിലും ഇനിയും ധാരാളം പണികൾ ബാക്കിയാനു്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളീൽ സഹകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ താളിൽ ഒപ്പ് വെക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മലയാളം വിക്കി സമൂഹത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി

28 March, 2011

നിങ്ങൾക്കും ഒരു ചിത്രം വിക്കിപീഡിയക്ക് നൽകാനാകും

നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ബ്ലോഗിലും, ബസ്സിലും, നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത സൈറ്റുകളിലും, ഇമെയിൽ ഫോർവേർഡുകൾക്കും മറ്റുമായി വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്കവും ചിത്രങ്ങളും ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലോ.

നമുക്ക് പരിചയമോ, നമ്മളോട് കടപ്പാടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിനു് സുമനസ്സുകൾ ഉള്ളടക്കവും ചിത്രങ്ങളും സൗജന്യമായി വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണു് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നത്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണു് ചിത്രങ്ങളും മറ്റും സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ മിടുക്കരാണെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും കടപ്പാട് പോലും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകാറില്ല.

ഇത്രയും നാൾ ആവശ്യാനുസരണം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് വിവിധ സംഗതികൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച നമ്മൾ മിക്കവർക്കും പകരം എന്തെങ്കിലും വിക്കിമീഡിയയ്ക്ക്  നൽകാനുള്ള അവസരം ഇതു വരെ ഒത്തുവന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള അവസരം മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു.

മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന പേരോട് കൂടി വിക്കിയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി മലയാളം വിക്കിപ്രവർത്തകർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. 2011 ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ 17 വരെയാണൂ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികളേയും പങ്കെടുപ്പിച്ചു് കൊണ്ടുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ വിക്കിപരിപാടി അരങ്ങേറുന്നത്. അതിൽ പങ്കാളികളാൻ വിക്കിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ മലയാളികളേയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 • പരിപാടി: മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു
 • തീയ്യതി: 2011 എപ്രിൽ 02 മുതൽ 17 വരെ
 • ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം: വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആർക്കും പങ്കെടുക്കാം.
 • ലക്ഷ്യം: വൈജ്ഞാനിക സ്വഭാവമുള്ള കഴിയുന്നത്ര സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ എത്തിക്കുക
 • അപ്‌ലോഡ് എവിടെ: വിക്കിമീഡിയ കോമൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ
നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളവരായാലും നിങ്ങളുടെ കൈയ്യിലുള്ള വൈജ്ഞാനികസ്വഭാവമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഈ പരിപാടിക്കായി മലയാളം വിക്കിമീഡിയനായ അജയ് കുയിലൂർ തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്റർ ഇതോടൊപ്പം വെക്കുന്നു. ഇത് ആവശ്യാനുസരണം പരസ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക.  


 പോസ്റ്ററിനു് കടപ്പാട്: അജയ് കുയിലൂർ

വൈജ്ഞാനിക സ്വഭാവമുള്ള ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വൈജ്ഞാനികചിത്രങ്ങൾ, സ്വതന്ത്രലൈസൻസോടെ വിക്കിയിൽ എത്തണം എന്ന് വിക്കിപ്രവർത്തകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.  കേരളനിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പാഞ്ഞാൾ അതിരാത്രം, വിഷു, തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികൾ ഈ കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള വൈജ്ഞാനിക സ്വഭാവമുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിക്കിയിലെത്താൽ എല്ലാവരും ദയവായി സഹകരിക്കണം. 

കേരളത്തിൽ നിന്നു് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ആയാലും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണു്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നു് ലഭ്യമാകുന്ന വൈജ്ഞാനികസ്വഭാവമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇത് മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ബൃഹത്ത് സംഭാവന ആക്കാൻ എല്ലാവരും ഇതിൽ സഹകരിക്കുക.


ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും  ഈ താളീൽ ഉന്നയിക്കുകയോ help@mlwiki.in എന്നതിലേക്ക് ഇ-മെയിലയക്കുകയോ ചെയ്യുക.

25 March, 2011

മലയാളരാജ്യത്തെ ഭൂപടത്തിലൊതുക്കുന്നു

വിജ്ഞാനകോശത്തിലും, സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്ക് വെക്കുന്ന മറ്റിടങ്ങളിലും (ബ്ലോഗ്, പത്രവാർത്ത, ഇന്റർനെറ്റ് ഫൊറങ്ങൾ....) ഭൂപടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ഇപ്പോൾ തന്നെ നിയമസഭാതിരെഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പലരായി പലയിടത്തായി എഴുതുന്ന വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ വെക്കുവാൻ, തക്കതായ ഭൂപടം ഇല്ലാതെ എത്രയോ പേർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. സ്വതന്ത്ര ലൈസൻസിൽ ഉള്ള ഭൂപടങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും.

ചിലരൊക്കെ അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും ഒക്കെ അടിച്ച് മാറ്റിയ കുത്തക ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് (അത് ശരിയായ ഭൂപടം ആണെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല താനും) പകർപ്പവകാശലംഘനം നടത്തി താൽക്കാലികാശ്വാസം നേടുന്നു.മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അസംഖ്യം ലേഖനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കതായ ഭൂപടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ മലയാളം വിക്കിപീഡിയർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു.

ഈ പ്രശ്നത്തിനു് ശ്വാശ്വത പരിഹാരവുമായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയരായ രാജേഷ് ഒഡയഞ്ചാലും അജയ് കുയിലൂരും എത്തിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തെ മൊത്തമായി ഭൂപടത്തിലാക്കുന്ന ബൃഹത്ത് പദ്ധതിക്കാണു് അവർ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭൂപടനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കമായി  കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ അവർ ഭൂപടത്തിൽ ഒതുക്കി. നിലവിൽ ഇതിൽ പഞ്ചായത്ത് തലം വരെയുള്ള വിഭജനം ആണു് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങളും കിട്ടും.കാസർഗോട് ജില്ലയുടെ ഭൂപടം. പഞ്ചായത്ത് തലം വരെയുള്ള വിഭജനം
 കടപ്പാട്: രാജേഷ് ഒഡയഞ്ചാൽ, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർ എലൈക് 3.0 അൺപോർട്ടഡ പ്രകാരം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ബാക്കി 13 ജില്ലകളൂടെ ഭൂപടം കൂടി ഇത്തരത്തിൽ തീർത്തതിനു് ശേഷം, ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ഉള്ള ഭൂപടനിർമ്മാണം തുടങ്ങാനാണു് രാജേഷും അജയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കി സ്ഥലനാമങ്ങളിലോ മറ്റോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്.  ആർക്കെങ്കിലും ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമായി രാജേഷിനേയും അജയിനേയും സഹായിക്കണമെങ്കിലും അറിയിക്കുക. 

സ്വതന്ത്രാനുമതിയൊടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ഭൂപടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് കരുതട്ടെ

ലെബൽ: ജനങ്ങളുടെ കോടികണക്കിനു് പണം കട്ടു മുടിച്ച്  IKM പോലുള്ള കേരള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെ പോലുള്ള (ഈ ഗുണനിലവാരം എന്തായാലും എതിനു് ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യത ഇല്ല) ഭൂപടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ പൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാലോ എന്ന് പേടിച്ച്   അതൊന്നും തന്നെ ഈയടുത്ത് വെളിച്ചം കാണാൻ ഇടയില്ല. 

24 March, 2011

മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു

സുഹൃത്തുക്കളേ,

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലും ഇതര വിക്കിമീഡിയസംരംഭങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാൻ വൈജ്ഞാനികസ്വഭാവമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ മലയാളം വിക്കിമീഡിയരെയും, വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റ് മലയാളികളേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ബഹുജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്തുന്ന വിക്കിപദ്ധതി ആരംഭിച്ച വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് മലയാളികൾ വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാണു്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏപ്രിൽ 2 തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 17 വരെയുള്ള കാലയളവ് കൊണ്ട്  കഴിയുന്നത്ര സ്വതന്ത്ര അനുമതിയും വൈജ്ഞാനികമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണു്.

ഈ വിക്കി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാനും താങ്കളുടെ കൈവശമുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിലെക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഈ പദ്ധതി ഒരു വിജയമാക്കാനും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താലപര്യമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും പദ്ധതി താളിൽ താങ്കളുടെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട്  അംഗമാകാവുന്നതാണ്.

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ ഏപ്രിൽ 2 തൊട്ട് ഏപ്രിൽ 17 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ തീയതി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
 • നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
 • വിഷു
 • പാഞ്ഞാൾ അതിരാത്രം

വേറെയും പരിപാടികൾ ഈ കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഓരോ പരിപാടിയിൽ നിന്നും വൈജ്ഞാനികമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വിക്കി നയങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി വിക്കിയിലെക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.

വിക്കിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചില ചിത്രങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണ്.
 • കേരളത്തിലെ പ്രമുഖസ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ
 • കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളുടേയും ചിത്രങ്ങൾ
 • കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ചിത്രങ്ങൾ
 • കേരളത്തിലെ പ്രമുഖവ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ
 • കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ
 • കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ
 • ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകങ്ങളുടെ പുറംചട്ടയുടെ ചിത്രങ്ങൾ (ഇത് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മാത്രമേ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവൂ)
ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേർന്ന് മലയാളം വിക്കിയിലേക്ക് ചിത്രങ്ങൾ  സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഈ താളീൽ ഒപ്പ് വെക്കുക.
ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിക്കിയിലെക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ശേഖരിച്ച് തുടങ്ങുക.

സഹായം ആവശ്യമെങ്കിൽ help@mlwiki.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഈമെയിൽ അയക്കുകയോ ഈ ലിങ്കിൽ ഞെക്കി ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സ്നേഹപൂർവ്വം,
മലയാളി വിക്കി സമൂഹം.

22 March, 2011

വോട്ട് രാഷ്ട്രീയവും സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രസ്ഥാനവും

ഈ പൊസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ മെയിൽ ത്രെഡ് വായിക്കുണേ. http://lists.smc.org.in/pipermail/discuss-smc.org.in/2011-March/012596.html


സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ/സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലായിടത്തും വാതോരാതെ പ്രസംഗിക്കുകയും എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ  അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം നാലയലത്ത് കൂടെ പൊയിട്ടില്ല എന്നത് എന്നത് തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നാണു് കേരളത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്ബ് സൈറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈസൻസ്.

സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ/സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനം ഇവയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇടത് പക്ഷം ആയതിനാൽ (മറ്റേ പക്ഷത്തിന്റെ കാതിൽ വേദം ഓതിയിട്ടു് കാര്യമില്ലല്ലോ) ഇടത് പക്ഷം ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് തന്നെ നോക്കാം.


ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 • കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - http://www.lsgkerala.in/kollam - © All Rights Reserved എന്ന മണ്ടൻ ലൈസൻസ്
 • പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - http://lsgkerala.in/palakkad/ - © All Rights Reserved എന്ന മണ്ടൻ ലൈസൻസ്
 • കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് - http://lsgkerala.in/kannur/ - © All Rights Reserved എന്ന മണ്ടൻ ലൈസൻസ്
ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട്, ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആണു് ഈ കൂതറ ലൈസൻസ് ഉപയോഗികുന്നത് എന്നോർക്കുക. അതിനു് പുറമേ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുകൂലികൾ ആണെന്ന വാദവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം എത്രയാണെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ. 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൈറ്റുകൾ ഓരോന്നായി പെറുക്കുന്നില്ല (970 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടേ). http://www.lsg.kerala.gov.in/htm/website.php?lang=ml ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്നായി തപ്പിയെടുക്കാം. ഇതിൽ ഇടതു പക്ഷം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് സൈറ്റുകളുടെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകിൽ  © All Rights Reserved , അല്ലെങ്കിൽ നൊൺ‌ ഡെറിവേറ്റീവ് നോൺ കൊമേർസ്യൽ ലൈസൻസുകൾ ആണു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയറിനെ /സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന സർക്കാർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തിയായിരുന്നു സർക്കാർ സൈറ്റുകളുടെ ലൈസൻസ് സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നത്. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട്, ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയർ ബൊധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും © All Rights Reserved എന്ന ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത്. ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ കാര്യം പോലും ചെയ്യാതെ സ്വാതന്ത്ര്യം/സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം.

പിൻ‌കുറിപ്പ്: 

ചോദ്യം: ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അവബോധം ഉള്ള പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾ/താങ്കളുടെ പ്രസ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്തു?

അത് വളരെ വാലിഡ് ആയ ചൊദ്യമാണു്.
ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്:
 • ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സർക്കാർ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.
 • നെരിട്ടു സംസാരിച്ചു.
 • മെയിൽ അയച്ചു
 • വിവിധ ഫോറങ്ങളിൽ/സെമിനാറുകളിൽ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു.
 • മന്ത്രിക്ക് നെരിട്ട് നിവെദനം കൊടുത്തു.  
ഒരു സാധാരണ പൗരനു് ഇതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാകും?

എന്നിട്ടും കാര്യം തഥൈവ. കാരണം മന്ത്രിയടക്കം അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവബൊധം വെണ്ടേ? ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന അവബൊധം ഉള്ള കുറച്ച് പേർ (ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ) ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് അവരുടെ പേരിലാക്കി വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കാനും  (ചില എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞുകൾ)  ശ്രമിച്ചു. എട്ടുകാലി മമ്മുഞ്ഞുകൾ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനത്തെ/പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നടക്കുക എന്നതാണു് സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹം.

അപ്പോ പറഞ്ഞ് വരുന്നത്, സർക്കാർ സൈറ്റുകളുടെ  ലൈസൻസ് എന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം പൊലും ചെയ്യാതെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പായപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍/സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനതതിന്റെ പേരിൽ വോട്ടു തട്ടാൻ വരുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ.

ഇനിയും സമയമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു് 20 ലധികം ദിവസമുണ്ട്. ഈ അടിസ്ഥാനപരാമായ  കാര്യമെങ്കിലും അതിനു് മുൻപ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്റെ വോട്ട് ഇടത് പക്ഷത്തിനു്.

21 March, 2011

കീമാജിക് മലയാളം - മാക് പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കീമാജിക്ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ മലയാളത്തിനായുള്ള വിൻഡോസ് പതിപ്പ് ജുനൈദ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നല്ലോ.

അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പേർ ഇതിന്റെ മാക് പതിപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു.


ഇപ്പൊഴിതാ കീമാജിക് മലയാളത്തിന്റെ മാക് പതിപ്പും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Faisal Siyavudeen ആണു് ഇത് ചെയ്തത്. കീമാജിക് മലയാളം മാക് പതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഫൈസലിന്റെ ബ്ലൊഗിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. ഇതോടെ മാക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ.

കീമാജിക് മലയാളം മാക് പതിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് Faisal Siyavudeen നെ സമീപിക്കുക.

16 March, 2011

കീമാജിക് - പുതുക്കിയ പതിപ്പ്

പലരായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച അല്ലറ ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് കീമാജിക്കിന്റെ പുതുക്കിയ വിൻഡോസ് പതിപ്പ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ 2 തരം ഫയലുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടൂണ്ട്.
 • ഇൻസ്റ്റളേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത സിപ്പ് ഫയൽ
 • സെറ്റപ്പ് ഫയൽ
2 തരത്തിലുള്ള ഫയലുകളും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും http://code.google.com/p/naaraayam/downloads/listമൊഴി സ്കീം 
സന്ന്യാസം, ന്യൂസ്, വൻയവനിക തുടങ്ങിയവ ഒന്നും ഇതിനു് മുൻപ് ഇറക്കിയ വേർഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതാണു് മൊഴി സ്കീമിൽ വരുത്തിയ പ്രധാനമാറ്റം.


മൊഴി സ്കീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരുത്തിയ ഒരു പ്രധാന മാറ്റം പഴയ കീമാൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ^ എന്ന ചിഹ്നനം അല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന അക്ഷരവും അതിന്റെ ചിഹ്നനവും കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് R എന്ന അക്ഷരമാണു്. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണു് ഈ ടൂളിലും ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കത്.

മൊഴി സ്കീമിന്റെ ചിത്രം താഴെ:
ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്

ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പുതുക്കിയ വേർഷൻ ഇപ്പ്പോഴും ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആയതിനാൽ ഈ ടൂളിൾ അതിന്റെ കീമാപ്പ് നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള  ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീമാപ്പ് പോലെ തന്നെയാക്കി.

ഈ ടൂളിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കീമാപ്പിന്റെ ചിത്രം ഇതാ.


ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ചില്ലക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓരോ ചില്ലക്ഷരത്തിനും താഴെ കാണുന്ന കീകോംബിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക:
 • ർ - j d ]
 • ൽ - n d ]
 • ൾ - N d ]
 • ൻ - v d ]
 • ൺ - C d ]


ഷോർട്ട്കട്ട് കീ

Ctrl + M എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ട്രാൻസ്‌ലിറ്ററേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ വിക്കിയിലും വിവിധ വെബ്ബ് സൈറ്റുകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ആയതിനാണൂ് അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്.   CTRL + SHIFT + M എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് കീ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഓണും ഓഫും ആക്കാൻ ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ നിലവിൽ അത് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് കീ ആയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷെ ഈ ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗികാനുള്ള സ്വാതന്ത്യം തരുന്നുണ്ട്.  Ctrl + MCTRL + SHIFT + M തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല. ടൂൾ ഐക്കണിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ Manage Keyboards എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. അത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ വരുന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് Installed Keyboards എന്നതിൽ നിന്ന് Malayalam-InScript തിരഞ്ഞെടുത്ത് Hotkey എന്ന ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അമർത്തി, Apply ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രം താഴെ.ഇതോടെ മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു.

വിൻഡോസ് പതിപ്പുകളുടെ കോമ്പാലിബിലിറ്റി

വിൻഡോസ് XP, വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, വിൻഡോസ് 7 ഈ മൂന്നു് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു. ബ്രൗസർ, നോട്ട്പാഡ്, വേർഡ്, ബ്ലോഗിന്റെ കമെന്റ് ബോക്സ് തുടങ്ങി പരമാവധി ഇടങ്ങളിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ചു  നോക്കി. എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു.

2 പേർ മാത്രം ഇത് അവരുടെ വിസ്റ്റ/XPസിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റേത് മാത്രമായ പ്രശ്നം ആവാനാണു് സാദ്ധ്യത എന്ന് കരുതുന്നു. ഇൻസ്റ്റാളറിനു പകരം സിപ്പ് ഫയൽ എക്സ്ട്രാറ്റ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ.  ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്നതാണൂ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത.


കൂടുതൽ ഫീച്ചേർസും, ലേ ഔട്ടുകളും (ഉദാ: മിൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, സ്വനലെഖ തുടങ്ങിയവ) ആവശ്യമെങ്കിൽ വഴിയേ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിലവിൽ ഇത് കൊണ്ട് വിൻഡോസ് ഒ.എസ്. ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ടൈപ്പിങ്ങ് പ്രശ്നം മിക്കവാറും ഒക്കെ പരിഹരിച്ചു എന്ന് കരുതട്ടെ.

ചില്ലക്ഷരപ്രശ്നം

ചില്ല് പ്രശ്നം കാണുന്നവർ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആദ്യാക്ഷരിയിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ച് അതിൽ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. http://bloghelpline.cyberjalakam.com/2010/04/blog-post.html

പുതിയ ചില്ലുള്ള അജ്ഞലി ഓൾഡ് ലിപി ഫോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും: http://code.google.com/p/naaraayam/downloads/detail?name=AnjaliOldLipi.ttf&can=2&q=


ഫീചേർസ്/ഭാവി ഡെവലപ്പ്മെന്റ്
ഇതിൽ 2 കാര്യം അത്യാവശ്യമായി പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
 1. ഇത് പ്രവർത്തനനിരതം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഐക്കൺ വേണം (നിലവിൽ ടൂൾ ഓണാണോ ഓഫാണോ എന്നറിയാൻ (കീമാനുള്ളത് പോലെ)  മാർഗ്ഗമില്ല.
 2. കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണാവുമ്പോൾ തന്നെ കീമാജിക്കും ഓണാകണം. (Run at Startup എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല)

ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേർസും ചേർത്ത് പുതുക്കിയ ഒരു പതിപ്പ് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണു്.


ഇതിനു് പുറമേ കീമാജിക്കിനു് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫീച്ചേർസ്, ഇതിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ help@mlwiki.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദം ആകുമെന്ന് കരുതട്ടെ.

14 March, 2011

മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കീമാനു് പകരം കീമാജിക്‌

കീമാജിക്കിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഈ ബ്ലൊഗ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും: http://shijualex.blogspot.com/2011/03/blog-post_16.html

പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പുതുക്കിയ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും http://shijualex.blogspot.com/2011/03/blog-post_16.html എന്ന ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് വായിക്കുക.താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ
 -------------------------------------------------------------
കൈമൾ: കീമാജിക്കിന്റെ ഇന്ന് ഇറക്കിയ വേർഷൻ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായാണു് പുറത്തിറക്കിയതെങ്കിലും അതിനു കിട്ടിയ ജനപ്രീതി ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത്രയധികം പേർ കീമാനു് പകരക്കാരനെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു.

പക്ഷെ ഇത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച പതിപ്പല്ല എന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കുക. ഇന്ന് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത് ടെസ്റ്റിങ്ങിനായി മാത്രമാണു്. അതിനാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ എല്ലാവരുടേയും സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഇത് ഉപയോഗിക്കുംപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ പിൻമൊഴിയായോ help@mlwiki.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചോ അറിയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായി എടുത്ത്, മറ്റന്നാൾ (ബുധനാഴ്ച) ഇതിന്റെ ബഗ്ഗുകൾ പരിഹരിച്ച വേർഷൻ പുറത്തിറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ടൈപ്പിങ്ങിനു ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊഴി സ്കീമിന്റെ ചിത്രം ഇവിടെ കാണാം. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Lipi_ml.png

കേരള സർക്കാർ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിനു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കീ കോംബിനേനേഷന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കിട്ടും.http://malayalam.kerala.gov.in/images/8/80/Qwerty_enhancedinscriptkeyboardlayout.pdf

 
---------------------------------------------------------------വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കീമാൻ എന്ന സോഫ്റ്റ്‌‌വെയറിനെ എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ അത് മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങിനു് ഏറ്റവും അനുയോജ്യവും ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ വിൻഡോസ് വിസ്റ്റയും, വിൻഡോസ് -7നും ഇറങ്ങിയതൊടെ കീമാൻ പ്രശ്നക്കാരനായി. കീമാൻ പ്രൊപ്രൈറ്ററി സൊഫ്റ്റ്‌വെയർ ആയതിനാൽ അതിനായി മലയാളത്തിന്റെ പുതുക്കിയ വേർഷൻ ഇറക്കുന്നത് അതിലേറെ പ്രശ്നമായി. ഇതു മൂലം വിൻഡോസിൽ മലയാളം ടൈപ്പിങ്ങ് പ്രശ്നമാണെന്ന് പലരും  പലയിടത്തും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയനായ ജുനൈദ് ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിവരങ്ങൾ ആണിതിൽ.

ഈ പുതിയ പരിഹാരത്തിന്റെ പേർ കീമാജിക്ക് എന്നാണു്. ബർമ്മക്കാരായ ചില വിക്കി പ്രവർത്തകരാണു് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയനായ ജുനൈദ് മലയാളത്തിനായി ടൈപ്പിങ്ങ് സ്കീമുകൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കി (മൊഴി സ്കീമും, ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റും) കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു.


ഇത് സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയറാണു്. അതിനാൽ ഭാവിയിലെ കൂടുതൽ സൗകര്യം ഒരുക്കാം. വിൻഡോസ് എക്സ്പി, വിസ്റ്റ, വിൻഡോസ് -7 എന്നിവയിൽ പരീക്ഷിച്ചു. എല്ലാത്തിലും കുഴപ്പമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കൂന്നുണ്ട്.

കീമാനൊരു എതിരാളിയാവാൻ കീമാജിക്ക് യോഗ്യനാണെന്ന് കരുതുന്നു. കീമാജിക്കിനായി ജുനൈദ് മൊഴി സ്കീമും, ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലേയൗട്ടും പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊഴി ലിപ്യന്തരണത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടവയാണ്.

 • ഇൻസ്റ്റാളർ അല്ലാതെ സിപ്പ് ഫയൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക്:http://goo.gl/u9nFp
 • കീമാജിക്ക് മലയാളം മാത്രമായി പാക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാളർ ഇതാ: http://goo.gl/wF89S
സംഗതി എനേബിൾ ആയാൽ ഉടൻ തന്നെ സിസ്റ്റം ട്രേയിൽ ഒരു ഐക്കൺ പ്രത്യക്ഷമാകും. CTRL + M അമർത്തിയാൽ മൊഴി സ്കീം പ്രവർത്തനക്ഷമം ആകും.മൊഴി സ്കീമും ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.  2 സ്കീമും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാം. വിക്കിപീഡിയയിൽ CTRL + M ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെയും അത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അത് നിങ്ങളുടെ  സൗകര്യം പോലെ മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ 2 സ്കീമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. അതേ പോലെ ഗിനു/ലിനക്സ് വ്വേർഷനും മാക്ക് വേർഷനും ഒക്കെ താമസിയാതെ ഇറക്കാം.

നോട്ട് പാഡ്, ബ്രൗസർ, വേർഡ്, ഓപ്പണോഫീസ്, ബ്ലോഗിലെ കമെന്റ് ബോക്സ് തുടങ്ങി നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടു.


നിങ്ങളിൽ വിൻഡോസ് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക. കുറേയേറെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർ ചേർന്ന് കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചിരുന്നു.

ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ help@mlwiki.in എന്ന ഐഡിയിലേക്ക് അയക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കീമാൻ മലയാളത്തിനായി വികസിപ്പിച്ച ജുനൈദിന്റേയും പ്രാഥമിക ടെസ്റ്റിങ്ങ് നടത്തിയവരുടേയും കണ്ണിൽ പെടാതെ പോയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം  help@mlwiki.in ലേക്ക് അയക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് പുതുക്കിയ പതിപ്പ് ഏറ്റവും അടുത്ത് ദിവസം തന്നെ പുറത്തിറക്കാം.

ഓർക്കുക.
 • ചന്ദ്രക്കല കിട്ടാൻ ~ ചിഹ്നനം ഉപയോഗിക്കണം. 
 • ഋ (ഋ-വിന്റെ ചിഹ്നനവും) കിട്ടാൻ R ഉപയോഗിക്കണം. 
 • ഞ്ഞ കിട്ടാൻ njnja ഉപയോഗിക്കണം
 • അൻവർ എന്ന് കിട്ടാൻ an_var എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം

ഈ ബ്ലൊഗ് പോസ്റ്റ്,  കീമാജിക്കുപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ് (ഈ മെയിൽ ബ്ലാക്ക്ബെറിയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ :) )

ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വതന്ത്രസൊഫ്റ്റ്‌വെയർ ഇറക്കിയ ബർമ്മീസ് സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഇത് മലയാളത്തിനായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ജുനൈദിനും വളരെ നന്ദി.

ചില്ലക്ഷരം പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നവർ അത് പരിഹരിക്കാൻ ആദ്യാക്ഷിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പൊസ്റ്റ് വായിച്ച്  അതിൽ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക. http://bloghelpline.cyberjalakam.com/2010/04/blog-post.html